Pie̜ćdziesia̜ta rocznica wydarzeń w Udorzu

Titel: Pie̜ćdziesia̜ta rocznica wydarzeń w Udorzu / [Kazimierz Kalaga]
Verfasser:
Veröffentlicht: Katowice : Centrum Dokumentowania Losów Mieszkańców Górnego Śla̜ska i Zagłe̜bia Towarzystwa Zache̜ty Kultury ˜[u.a.]œ, 1994
Umfang: 17 S. : Ill., Kt.
Format: Buch
Sprache: Polnisch
Kein Bild verfügbar
X
Lokale Klassifikation: 36 8 U 5