Dorobek wydawniczy PTTK na Dolnym Śla̜sku

Titel: Dorobek wydawniczy PTTK na Dolnym Śla̜sku : 1950 - 1975 / [Oprac.: Krzysztof R. Mazurski]
Verfasser:
Körperschaft:
Veröffentlicht: Wrocław : Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze, Zarza̜d Wojewódzki, 1976
Umfang: 39 S.
Format: Buch
Sprache: Polnisch
Kein Bild verfügbar
X
Lokale Klassifikation: 14 2 Bb ; 14 1 C