Lietuvos valstiečiu̜ judėjimas 1861-1914 metais

Titel: Lietuvos valstiečiu̜ judėjimas 1861-1914 metais / M. Jučas ; L. Mulevičius ; A. Tyla
Verfasser: ; ;
Veröffentlicht: Vilnius : Mokslas, 1975
Umfang: 390 S.
Format: Buch
Sprache: Litauisch
Kein Bild verfügbar
X
Lokale Klassifikation: 45 13 L