Młoda Polonistyka

Titel: Młoda Polonistyka : rocznik poświe̜cony pracy naukowej studentów i doktorantów oraz życiu wydziału / Wydz. Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Veröffentlicht: Warszawa, 2002-
Erscheinungsverlauf: Nachgewiesen 5.2001(2002) -
Format: Zeitschrift, Zeitung
Sprache: Polnisch
Schlagworte:
ISSN: 1428-6556
Kein Bild verfügbar
X
Lokale Klassifikation: 32 10 E ; 36 10 E ; 36 10 A ; 36 15 B ; 32 10 A ; 32 15 B