Ādaži

Titel: Ādaži : kartes lapu indeksi
Maßstab: 1 : 50 000
Veröffentlicht: Riga : Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas Aģentūra, 2003
Umfang: 1 Kt. : mehrfarbig ; 60 x 50 cm, gefaltet 14 x 28 cm
Format: Karte
Sprache: Latein
Schriftenreihe/
mehrbändiges Werk:
Latvijas Republikas Topografiskā Karte ; 3431
Kein Bild verfügbar
X
Lokale Klassifikation: 46 8 A 61