Lietuvos rūmų iždas

Titel: Lietuvos rūmų iždas : Pajamų šaltiniai ir jų panaudojimas (XVI a. pab. - XVII a.)
Verfasser:
In: Lietuvos istorijos metraštis, 1995, S. 29-48, 10 Tab.
alle Artikel anzeigen
Veröffentlicht: 1995 [1996]
Format: Aufsatz
Sprache: Litauisch
Kein Bild verfügbar
X