Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. - Włocławek : Wydawn. Włocławskiego Tow. Nauk. [Rezension]

Titel: Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. - Włocławek : Wydawn. Włocławskiego Tow. Nauk. [Rezension]
Verfasser:
In: Kwartalnik historii kultury materialnej, 49, 2001, H. 3, S. 266-272
alle Artikel anzeigen
Veröffentlicht: 2001
Format: Aufsatz
Sprache: Polnisch
Kein Bild verfügbar
X