Mokslas ir gyvenimas

Titel: Mokslas ir gyvenimas : mokslo populiarinimo ir mokslo istorijos mėnesinis žurnalas / Lietuvos Žinijos Draugija
Veröffentlicht: Vilnius, 1957-2012
Erscheinungsverlauf: Nr. 1.1957(Okt.) - 647/648.2012; damit Ersch. eingest.
Format: Zeitschrift, Zeitung
Sprache: Litauisch
Schlagworte:
ISSN: 0134-3165 ; 0134-3084
Kein Bild verfügbar
X
Lokale Klassifikation: 45 15 A
Bemerkung: 639.2012 doppelt gez.
Beteil. Körp. anfangs: Lietuvos TSR Žinijos Draugija
Mokslas ir givjanimas
Nauka i žizn'