Berlínské salony v době pobytu Jana Evangelisty Purkyně

Titel: Berlínské salony v době pobytu Jana Evangelisty Purkyně
Verfasser:
In: Salony v české kultuře 19. století, 1999, S. 22-34
alle Artikel anzeigen
Veröffentlicht: 1999
Format: Aufsatz
Sprache: Tschechisch
Kein Bild verfügbar
X
Bemerkung: Rés. něm. s. 34: Die Berliner Salons